Fokusi i Kinës: Kina propozon "Iniciativën Globale për Sigurinë e të Dhënave"

Pekin, 8 shtator (Xinhua) - Kina zhvilloi të martën Seminarin e parë Ndërkombëtar mbi Qeverisjen Globale Dixhitale në Pekin dhe propozoi "Iniciativën Globale për Sigurinë e të Dhënave" gjatë seminarit.

Iniciativa, e njoftuar nga Këshilltari i Shtetit Kinez dhe Ministri i Jashtëm Wang Yi kur mbajti një fjalim kryesor në seminar përmes një lidhjeje video, synon t'u përgjigjet çështjeve dhe sfidave të reja që dalin në fushën e sigurisë së të dhënave dhe të kontribuojë në qeverisjen dixhitale globale.

NDËRTIMI I NJË HAPËSIRE KIBERNETIKE PAQËSORE, TË SIGURT DHE BASHKËPUNUESE

Wang tha se Kina u bëri thirrje të gjitha palëve të bëjnë përpjekje të përbashkëta për të ndërtuar një hapësirë kibernetike paqësore, të sigurt, të hapur, bashkëpunuese dhe të rregullt me qëllim që të merren me çështje dhe sfida të reja.

Sipas iniciativës, shtetet duhet të trajtojnë sigurinë e të dhënave në një mënyrë gjithëpërfshirëse, objektive dhe të bazuar në prova, dhe të mbajnë një zinxhir furnizimi global të hapur, të sigurt dhe të qëndrueshëm. Ndërkohë, shtetet duhet të qëndrojnë kundër aktiviteteve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) që dëmtojnë ose vjedhin të dhëna të rëndësishme nga infrastruktura kritike e shteteve të tjera.

Përballuar me aktivitete që rrezikojnë informacionin personal, shtetet duhet të ndërmarrin veprime për të parandaluar dhe për t'u dhënë fund aktiviteteve të tilla përmes përdorimit të TIK, dhe të kundërshtojnë mbikëqyrjen masive ndaj shteteve të tjera dhe mbledhjen e paautorizuar të informacionit personal të shteteve të tjera përmes TIK, shtoi iniciativa.

Kompanitë duhet të inkurajohen të respektojnë ligjet dhe rregulloret e shtetit ku ata veprojnë, ndërsa shtetet nuk duhet të kërkojnë nga kompanitë vendase të ruajnë të dhënat e krijuara dhe të marra jashtë shtetit në territorin e tyre.

Shtetet duhet gjithashtu të respektojnë sovranitetin, juridiksionin dhe qeverisjen e të dhënave të shteteve të tjera, dhe nuk duhet të marrin të dhëna të ndodhura në shtete të tjera përmes kompanive ose individëve, sipas iniciativës.

Ofruesit e produkteve dhe shërbimeve të TIK-ut nuk duhet të instalojnë backdoors në produktet dhe shërbimet e tyre për të marrë në mënyrë të paligjshme të dhënat e përdoruesve, dhe kompanitë e TIK-ut nuk duhet të shfrytëzojnë varësinë e përdoruesve nga produktet e tyre, vazhdon iniciativa.

REFUZIMI I AKTEVE UNILATERALE, E TË NGACMIMEVE

Çështjet globale kërkojnë zgjidhje globale. Megjithatë, një vend i caktuar është i vendosur për veprime unilaterale, vazhdon të bëjë akuza të pabazuara kundër të tjerëve në emër të një të ashtuquajturi rrjet "të pastër" dhe përdor sigurinë si pretekst për të bërë pre ndërmarrje të vendeve të tjera.

"Akte të tilla flagrante të ngacmimit duhet të kundërshtohen dhe të refuzohen," tha Wang.

Wang theksoi se të gjitha palët duhet të mbështesin multilateralizmin për të zhvilluar një sërë rregullash ndërkombëtare për sigurinë e të dhënave që pasqyrojnë vullnetin dhe respektojnë interesat e të gjitha vendeve përmes pjesëmarrjes së gjerë.

"Proteksionizmi në fushën dixhitale bie në kundërshtim me trendin e globalizimit, minon të drejtën e konsumatorëve globalë për të hyrë në mënyrë të barabartë në shërbimet dixhitale dhe do të pengojë zhvillimin e një vendi", tha Wang, duke shtuar se të gjitha vendet duhet të sigurojnë një mjedis të hapur, të drejtë dhe jo-diskriminues për të gjitha bizneset.

Ai theksoi rëndësinë e sigurimit të ndershmërisë dhe drejtësisë, duke thënë se politizimi i çështjeve të sigurisë, adoptimi i standardeve të dyfishta dhe shpifja ndaj të tjerëve shkelin normat themelore që rregullojnë marrëdhëniet ndërkombëtare dhe prishin seriozisht dhe pengojnë bashkëpunimin dhe zhvillimin global dixhital.

PËRCAKTIMI I NJË PLANI PËR RREGULLAT NDËRKOMBËTARE TË SIGURISË SË TË DHËNAVE

"Shpresoj se iniciativa kineze do të shërbejë si një bazë për rregullat ndërkombëtare për sigurinë e të dhënave dhe do të shënojë fillimin e një procesi global në këtë fushë", tha Wang.

Duke cituar se numri i përdoruesve të internetit kinezë ka tejkaluar 900 milion, Wang tha se ekonomia dixhitale në Kinë ka lulëzuar, duke përbërë më shumë se një të tretën e PBB-së së vendit.

"Qeveria kineze vepron në përputhje të plotë me parimet e sigurisë së të dhënave", tha Wang, duke shtuar se Kina ka dispozita të qarta ligjore për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të ligjshëm të qytetarëve dhe organizatave, duke përfshirë sigurinë e të dhënave dhe informacionin personal.

Kina nuk ka kërkuar dhe nuk do t'u kërkojë kompanive kineze të transferojnë të dhëna nga jashtë shtetit te qeveria kineze në shkelje të ligjeve të vendeve të tjera, tha Wang.

"Kina ka marrë pjesë në mënyrë konstruktive në diskutime shumëpalëshe mbi sigurinë e të dhënave, duke përfshirë në OKB, G20, BRICS dhe Forumin Rajonal ASEAN, duke kontribuar  në qeverisjen dixhitale globale," tha ai, duke shtuar se Kina pret pjesëmarrjen aktive të të gjitha palëve në iniciativë./Xinhua-/argumentum.al