Samiti i Sofjes/ Konkluzioni: "Një Plan Ekonomik dhe Investimesh për Ballkanin Perëndimor "

Udhëheqësit e BE dhe Ballkanit Perëndimor theksuan rëndësinë e bashkëpunimit rajonal dhe premtuan mbështetjen e tyre të vazhdueshme për iniciativa të ndryshme të përbashkëta për të përmirësuar potencialin rajonal për forcimin e ekonomisë dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, lexon versionin përfundimtar të konkluzioneve të Kryetarit.

Dokumenti reflekton gjithashtu mbi iniciativën e përbashkët të tregut rajonal, si dhe Agjendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, transformimin dixhital të rajonit, politikat e lidhura me të rinjtë dhe çështje të tjera.

"Udhëheqësit vlerësuan Planin Ekonomik dhe të Investimeve të Komisionit Evropian për Ballkanin Perëndimor të shoqëruar nga një Agjendë të Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, të cilat kanë për qëllim të nxisin rimëkëmbjen ekonomike afatgjatë të rajonit duke ndërtuar tranzicionin e Gjelbër dhe Dixhital përmes një pakete të konsiderueshme investimesh duke çuar në rritje të qëndrueshme ekonomike, zbatimin e reformave të kërkuara për të ecur përpara në rrugën e BE dhe sjelljen e Ballkanit Perëndimor më pranë Tregut të Vetëm të BE ", thuhet ne  dokument

Udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor gjithashtu ranë dakord mbi Deklaratën mbi Tregun e Përbashkët Rajonal (CRM) - Një katalizator për integrimin më të thellë ekonomik rajonal dhe një hap përpara drejt Tregut Unik të BE dhe ata gjithashtu miratuan një Plan Veprimi për periudhën 2021 - 2024, i cili është bazuar në katër liritë e BE-së.

Udhëzimet për Zbatimin e Agjendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor janë të mirëpritura nga udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor, të cilët gjithashtu shprehën gatishmërinë e tyre për të marrë masa dhe për të rreshtuar me politikat përkatëse të BE-së që vendosin qëllimin kryesor të arritjes së neutralitetit klimatik nga mesi i shekullit.

“Deklarata synon zhbllokimin e potencialit  të ekonomisë së gjelbër, me karbon të ulët dhe qarkor dhe adresimin dhe frenimin e faktorëve kryesorë të ndryshimit të klimës. Me këtë Deklaratë, Udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor njohën rëndësinë e bashkëpunimit rajonal dhe konfirmuan vendosmërinë e tyre për të punuar në drejtim të përmirësimit të mirëqenies së qytetarëve të Ballkanit Perëndimor përmes bashkimit në përpjekjet e BE-së për të luftuar ndryshimin e klimës ", thuhet në konkluzione.

Kur bëhet fjalë për përgjigjen rajonale ndaj sfidave të lidhura me COVID19, udhëheqësit mbështetën vendimin e Bashkë-Kryetarëve për të organizuar një takim me Ministrat e Shëndetësisë.

“Ata ranë dakord që në politikat dhe masat e koordinuara në planin afatmesëm dhe afatmesëm, rajonal dhe ndërkombëtar mund të lehtësojnë më shpejt rimëkëmbjen socio-ekonomike dhe të ndihmojnë në përgatitjen më të mirë për rreziqet dhe pandemitë e ardhshme. Udhëheqësit përgëzuan solidaritetin e BE me rajonin në luftimin e pandemisë, demonstruar nga mbështetja e pakrahasueshme për rajonin që arrinte në 3.3 miliardë Euro të shpallura më 29 Prill. "

"Udhëheqësit mirëpresin prezantimin e 'Agjendës për Ballkanin Perëndimor mbi Inovacionin, Kërkimin, Edukimin, Kulturën, Rininë dhe Sportin' në Komunikatën e Komisionit me titull" Një Plan Ekonomik dhe Investimesh për Ballkanin Perëndimor ". Përparimi në këta sektorë është thelbësor për rrugën evropiane të Ballkanit Perëndimor dhe për bashkëpunimin më të mirë rajonal në Evropën Juglindore ”.

Lidhur me të ardhmen e Procesit të Berlinit, konkluzionet e Kryetarit lexojnë se ai mbetet një instrument që synon kohezionin rajonal, duke siguruar njëkohësisht konvergjencë me tregun e vetëm të BE-së dhe se është një përshpejtues domethënës i lidhjes rajonale.

Për më tepër, thuhet se Udhëheqësit e mirëpritën ftesën nga Kancelarja Merkel për një Samit të ardhshëm në Berlin në 2021.