Mbahet në Moskë takimi trepalësh i zv/kryeministrave të Azerbajxhanit, Rusisë dhe Armenisë

Një takim trepalësh i zëvendëskryeministrave të Azerbajxhanit, Rusisë dhe Armenisë u mbajt në Moskë për të diskutuar zbatimin e klauzolave të Deklaratës së 10 Nëntorit.

Palët ranë dakord të krijojnë nëngrupe ekspertësh për t'u marrë me sigurimin e transportit, duke përfshirë sigurinë, kufirin, doganat, sanitarin, veterinerin, fitosanitarin dhe lloje të tjera të kontrollit, në lidhje me transportin hekurudhor, rrugor dhe të kombinuar.

Palët ranë dakord të përfundojnë formimin e nëngrupeve të ekspertëve deri në 2 Shkurt 2021 dhe të mbajnë takimet e tyre të para deri më 5 Shkurt 2021.

Ata vendosën të zhvillonin takimin e ardhshëm të grupit trepalësh të punës në Moskë. Data do të dakordohet nga bashkë-kryesuesit.