OSBE-ODIHR publikon raportin për zgjedhjet: Sjellim 274 vëzhgues!

OSBE/ODIHR do të dërgojë për monitorimin e zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri, 24 vëzhgues afatgjatë dhe 250 vëzhgues të tjerë që do të jenë të pranishëm vetëm ditën e votimit dhe procesin e numërimit dhe nxjerrjen e rezultatit.

Në raportin mbi nevojat për zgjedhjet e 25 prillit, OSBE/ODIHR thotë se fushata zyrtarisht nis me 26 mars ndërsa deri tani nuk ka asnjë sanksion për nisjen para kohe të fushatës.

Nisur nga situata e polarizuar, OSBE/ODIHR në raport vlerëson nevojë për një mision vëzhgues në shkallë të gjerë për të mbuluar të gjitha qarqet e vendit për të siguruar kontroll të pavarur të zbatimit të ligjit, përfshirë identifikimin biometrik të votuesve, një praktikë që do të zbatohet për herë të parë në Shqipëri.

“Përfaqësuesit e institucioneve shtetërore siguruan se do të merren të gjitha masat për të siguruar një proces zgjedhor transparent”, thuhet në raport.

Në dokumentin e publikuar nga ODIHR evidentohet shqetësimi i ngritur nga opozita për vëzhgimin e periudhës parazgjedhore por edhe përdorimin e burimeve shtetërore.

“Të gjithë bashkëbiseduesit e NAM të ODIHR konsideruan një mision të vëzhgimit të zgjedhjeve në shkallë të gjerë në ODIHR të gjitha rajonet si thelbësore për të siguruar një kontroll të pavarur të zbatimit të legjislacionit të rishikuar kornizë, duke përfshirë identifikimin biometrik të sapo futur të votuesve, dhe të saj zbatimi në praktikë. Përfaqësuesit e institucioneve shtetërore informuan se të gjitha masat do të merren për të siguruar një proces zgjedhor transparent dhe të pranohet vlera e shtuar e rekomandimet pas një aktiviteti vëzhgimi të zgjedhjeve të ODIHR-it. Bashkëbiseduesit e tjerë vendosën theks të veçantë në vëzhgimin e periudhës së ditës parazgjedhore, veçanërisht në lidhje me përdorimin të burimeve shtetërore. Një numër i aspekteve do të meritonte vëmendje të veçantë, përfshirë punën e administrimit të  zgjedhjeve, identifikimi biometrik i votuesve, fushata dhe mbulimi i saj nga media, zgjidhja e mosmarrëveshjeve zgjedhore dhe procedurat e ditës së zgjedhjeve, veçanërisht në rrethana shkaktuar nga pandemia COVID-19. Bazuar në këto konsiderata, NAM ODIHR rekomandon vendosjen e Zgjedhjeve.

Misioni i Vëzhgimit (MVZ) për zgjedhjet parlamentare të 25 Prillit. Përveç një ekipi kryesor të ekspertë, NAM i ODIHR rekomandon dërgimin nga Shtetet pjesëmarrëse të OSBE-së të 24 vëzhguesve afatgjatë për të ndjekur procesin zgjedhor në të gjithë vendin, si dhe 250 vëzhgues afatshkurtër për të vëzhgoni procedurat e ditës së zgjedhjeve, përfshirë votimin, numërimin e votave dhe tabelimin e rezultateve. Në në përputhje me metodologjinë standarde të ODIHR-it, MVZ do të përfshijë një element të monitorimit të mediave”, thuhet në raport.

OSOBE/ODIHR thotë në raport se zgjedhjet e 25 prillit do të mbahen në sfondin e marrëveshjes politike të arritur në qershor të 2020 pas një periudhe të gjatë rruge qorre mes forcave kryesore në vend.

Raporti (Kliko)