Rregulla të reja për lëvizjen nga Shqipëria në Itali, duhet përgjigja e tamponit

Kush hyn në territorin italian nga Shqipëria prej datës 19 prill e deri më 30 prill duhet të jetë i pajisur me formularin me përgjigjen negative  të tamponit Covid 19.

Gjithashtu duhet të qëndroj në auto karantimin shtëpiak të detyrueshëm për 10 ditë rresht.

Perjashtohen nga ky detyrim personat që për motive pune, studimi, shëndeti e jetike do të qëndrojnë në Itali vetëm 120 orë.

Ky vendim është pjesë e urdhëresës së Ministrisë së Shëndetësisë firmosur më 16 prill 2021 e që hynë në fuqi më 19 prill 2021.