Deklaratë e përbashkët e liderëve të pesë shteteve me armë bërthamore për parandalimin e luftës bërthamore dhe shmangien e garave të armëve

Udhëheqësit e pesë shteteve me armë bërthamore, përkatësisht Kina, Franca, Rusia, Britania dhe Shtetet e Bashkuara të hënën lëshuan një deklaratë të përbashkët për parandalimin e luftës bërthamore dhe shmangien e garave të armëve.

Më poshtë është teksti i plotë i deklaratës:

Republika Popullore e Kinës, Republika Franceze, Federata Ruse, Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e konsiderojnë shmangien e luftës midis shteteve me armë bërthamore dhe reduktimin e rreziqeve strategjike si përgjegjësitë tona kryesore. .

Ne pohojmë se një luftë bërthamore nuk mund të fitohet dhe nuk duhet të luftohet kurrë. Duke qenë se përdorimi bërthamor do të kishte pasoja të gjera, ne pohojmë gjithashtu se armët bërthamore – për aq kohë sa ato vazhdojnë të ekzistojnë – duhet të shërbejnë për qëllime mbrojtëse, të pengojnë agresionin dhe të parandalojnë luftën. Ne besojmë fuqishëm se përhapja e mëtejshme e armëve të tilla duhet të parandalohet.

Ne ripohojmë rëndësinë e adresimit të kërcënimeve bërthamore dhe theksojmë rëndësinë e ruajtjes dhe respektimit të marrëveshjeve dhe angazhimeve tona dypalëshe dhe shumëpalëshe të mospërhapjes, çarmatimit dhe kontrollit të armëve. Ne mbetemi të përkushtuar ndaj detyrimeve tona të Traktatit të Mospërhapjes Bërthamore (NPT), duke përfshirë detyrimin tonë të Nenit VI “për të ndjekur negociatat në mirëbesim mbi masat efektive në lidhje me ndërprerjen e garës së armëve bërthamore në një datë të hershme dhe me çarmatimin bërthamor, dhe në një traktat për çarmatimin e përgjithshëm dhe të plotë nën kontroll të rreptë dhe efektiv ndërkombëtar”.

Secili nga ne synojmë të ruajmë dhe forcojmë më tej masat tona kombëtare për të parandaluar përdorimin e paautorizuar ose të paqëllimshëm të armëve bërthamore. Ne përsërisim vlefshmërinë e deklaratave tona të mëparshme për heqjen e synimeve, duke riafirmuar se asnjë nga armët tona bërthamore nuk është në shënjestër kundër njëri-tjetrit ose ndaj ndonjë shteti tjetër.

Ne theksojmë dëshirën tonë për të punuar me të gjitha shtetet për të krijuar një mjedis sigurie më të favorshëm për përparimin në çarmatimin me qëllimin përfundimtar të një bote pa armë bërthamore me siguri të pakësuar për të gjithë. Ne synojmë të vazhdojmë të kërkojmë qasje diplomatike dypalëshe dhe shumëpalëshe për të shmangur konfrontimet ushtarake, për të forcuar stabilitetin dhe parashikueshmërinë, për të rritur mirëkuptimin dhe besimin reciprok dhe për të parandaluar një garë armësh që nuk do të përfitonte askënd dhe do të rrezikonte të gjithë. Ne jemi të vendosur të ndjekim dialog konstruktiv me respekt të ndërsjellë dhe njohje të interesave dhe shqetësimeve të sigurisë së njëri-tjetrit.

3 janar 2022

/Argumentum.al